نویسنده = رامین حقیقی خوشخو
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی پدیده نشست ذرات گرد و غبار در مبدل‌های حرارتی فشرده با استفاده از رویکرد لاگرانژی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 143-159

سعید باغدار حسینی؛ رامین حقیقی خوشخو؛ سید محمد جوادی مال آباد