نویسنده = محمد محسن شاه مردان
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی و ارزیابی تجربی تلاطم سطح آزاد مایع تحت تحریک عرضی در یک مخزن مستطیلی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 89-95

علی سررشته داری؛ محمد محسن شاه مردان؛ رسول قرایی