نویسنده = حجت صابری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی انتقال حرارت جریان آشفته رفت و برگشتی در مبدل حرارتی موتور استرلینگ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 187-200

محمدرضا آزموده؛ علی کشاورز ولیان؛ حجت صابری نژاد؛ علیرضا بتوئی