نویسنده = مجید بنی اسدی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل استاتیکی تنش ها و کرنش های وارد بر استخوان فمور متصل به قاب فضایی تیلور

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 13-21

پوریا چاوش نژاد؛ موسی آیتی؛ مجید بنی اسدی؛ عزیز عباسپور؛ مریم مزرعه ئی فراهانی؛ علی رضا حیردی روچی


2. بازسازی سه بعدی کامپوزیت نانو لوله کربنی با استفاده از توابع آماری همبستگی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-42

مصطفی مهدوی؛ مجید بنی اسدی؛ مصطفی باغانی


3. مدل سازی جدایش در برخورد صفحات فلزی با در نظر گرفتن اثر دما، نرخ کرنش و آسیب

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-50

مصطفی باغانی؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مجید بنی اسدی