نویسنده = سید علی حسینی کردخیلی
تعداد مقالات: 2
1. استخراج تجربی خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ی ویسکوالاستیک خاص

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 161-171

سید علی حسینی کردخیلی؛ رضا خراسانی


2. کاربرد تجزیه مقدار تکین در روش ترکیب مودهای مؤلفه‌ها با رویکرد تجربی در مدل ورق

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-14

سید علی حسینی کردخیلی؛ سید حسن مومنی ماسوله