نویسنده = �������������� ������ ��������
طراحی کنترل‌کننده ترکیبی برای ردیابی مسیر یک کوادروتور با وجود اغتشاش نامعین

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 17-32

10.22044/jsfm.2021.7877.2813

علی محمدی؛ سید امیرمحمد مناقب؛ احسان عباسی؛ سید حسین ساداتی