نویسنده = ������������ ����������
بررسی ارتعاشات آزاد ورق های کمانش یافته ترکدار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی

دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 67-83

10.22044/jsfm.2019.5413.2325

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


بررسی تنش گذرای ناشی از شکسته شدن الیاف در اتصال چسبی تک‏لبه

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 113-126

10.22044/jsfm.2015.398

محمد شیشه ساز؛ شاپور مرادی؛ سعید یعقوبی