نویسنده = ���������������� �������� ��������
شبیه سازی عددی اثرات تشعشع روی گرمایش آیرودینامیکی دماغه فناپذیر به روش VSL-VBLS

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 175-186

10.22044/jsfm.2017.943

محمد مهدی دوستدار؛ مرتضی مردانی؛ فرهاد قدک