نویسنده = �������������� ����������������
شبیه‌سازی عددی و بهینه‌سازی استحکام اتاق کامیون

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-31

10.22044/jsfm.2021.10737.3382

علی یوسفی؛ ابوالفضل خلخالی؛ سیدعسکری مهدوی


طراحی پانل جانبی بدنه منفصل خودرو کلاس B و شبیه سازی اجزای محدود برخورد از جانب

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 51-64

10.22044/jsfm.2015.556

محمد حسن شجاعی فرد؛ ابوالفضل خلخالی؛ روزبه کلانتری