نویسنده = �������������������� ��������
شبیه سازی انحلال آندی در ماشین‌کاری الکتروشیمیایی و طراحی ابزار توسط روش حساسیت

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 239-248

10.22044/jsfm.2016.701

حسین امیرآبادی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ سید محمد امام