نویسنده = احمد باقری
حذف نویز از سیگنال‌های ارتعاشی ماشین‌های دوّار به کمک تبدیل موجک تجربی و روش‌های رایج آستانه‌گذاری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 111-124

10.22044/jsfm.2019.7687.2755

سعید نظامیوند چگینی؛ فاطمه ظریف؛ احمد باقری؛ مجید علی طاولی


عیب یابی چرخ دنده بر پایه انتخاب مناسب ترین ویژگی به کمک الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 49-64

10.22044/jsfm.2018.6081.2449

احمد باقری؛ سعید نظامیوند چگینی؛ میلاد رمضانی دشتمیان؛ فرید نجفی


بهبود پایداری چرخشی خودرو توسط سیستم ترمز فعال با استفاده از کنترل مود لغزشی تطبیقی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 65-78

10.22044/jsfm.2017.942

احمد باقری؛ شهرام آزادی؛ عباس سلطانی


هدایت و کنترل ربات زیرآبی با استفاده از سیستم کنترل ANFIS

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 33-46

10.22044/jsfm.2014.239

میثم رستمی؛ جلال جوادی مقدم؛ احمد باقری