نویسنده = بهروز حسنی
حل مسائل غیرخطی الاستیک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 29-41

10.22044/jsfm.2015.429

بهروز حسنی؛ سید مهدی توکلی؛ مهدی اردیانی


بررسی کمانش و پس کمانش نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 77-86

10.22044/jsfm.2015.426

سیما بشارت فردوسی؛ بهروز حسنی؛ آرمین دانشور


تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-13

10.22044/jsfm.2012.55

بهروز حسنی؛ احمد گنجعلی؛ ابوالفضل حجت پناه منتظری