کانال تلگرام


در سال ۹۶ با هدف سهولت بیشتر در پیگیری مقالات و نیز تسریع در فرایند داوری و پیگیری مقالات، دست اندرکاران مجله آمادگی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان از طریق تلگرام را دارند.
آدرس تلگرام مجله: JSFMShahroodUnivTech@ 
شماره تلگرام‌ مجله: 09012682263
پیگیری امور مربوط به تلگرام توسط مهندس حمیده دل آرام، کارشناس نشریه صورت می پذیرد.