نشریه علمی– پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها در ISC نمایه سازی شد.

دفتر نشریات علمی پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام کرد: نشریه علمی – پژوهشی " مکانیک سازه ها و شاره ها " در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) نمایه سازی شد.

 isc