نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون خمش سه نقطه ای تعیین تجربی چقرمگی شکست در درز جوش مارپیچ لوله فولادی ترمومکانیکال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 25-35]
 • آیین نامه بررسی رابطه زمان تناوب اصلی آیین نامه برای قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

ا

 • اتصال ترک ها مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های شبه سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 23-34]
 • ارتفاع گردابه مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 67-82]
 • استراتژی مبتنی بر قواعد استراتژی مدیریت انرژی هوشمند در خودروی هیبرید هیدرولیکی موازی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]
 • اگزرژی بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-75]
 • الگوریتم تدریجی سرد شدن فلزات یافتن شکل بهینه سازه های اسکلتی به کمک روش تدریجی سرد شدن فلزات [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-21]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی سطح مقطع تانکرهای حمل سیال جهت کاهش تلاطم تانکر با استفاده از تابع بی اسپیلاین بر مبنای روش اعمال ضریب جریمه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]
 • انتقال حرارت بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-75]
 • انتقال حرارت جابجایی آزاد بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-80]

ب

 • بار فشاری مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های شبه سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 23-34]
 • بازگشت ناپذیری بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-75]
 • بازوی ربات Eliminating chattering phenomenon in sliding mode control of robot manipulators in the joint space using fuzzy logic [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]
 • بازیاب متحرک شبیه سازی عددی و آنالیز افتهای حرارتی و هیدرولیکی در موتور استرلینگ نوع بتا بابازیاب متحرک [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 47-60]
 • بخش انبساطی مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 67-82]
 • برآورد خطا استفاده از نیروهای وارد بر وصله های تحلیل ایزوژئومتریک جهت محاسبه تنش بهبود ‏یافته و برآورد توزیع خطا [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 13-29]
 • بهبود تنش استفاده از نیروهای وارد بر وصله های تحلیل ایزوژئومتریک جهت محاسبه تنش بهبود ‏یافته و برآورد توزیع خطا [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 13-29]
 • بهبود مصرف سوخت استراتژی مدیریت انرژی هوشمند در خودروی هیبرید هیدرولیکی موازی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]
 • بهینه سازی طراحی سطح مقطع تانکرهای حمل سیال جهت کاهش تلاطم تانکر با استفاده از تابع بی اسپیلاین بر مبنای روش اعمال ضریب جریمه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]
 • بهینه سازی مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکز یک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]
 • بهینه سازی شکل یافتن شکل بهینه سازه های اسکلتی به کمک روش تدریجی سرد شدن فلزات [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-21]

پ

 • پلی اتیلن بررسی اثر اصلاح ایزوسیاناتی الیاف چوب بر روی خواص فیزیکی-مکانیکی و نمودار گشتاور سنجی کامپوزیت چوب-پلی اتیلن [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • پلی کربنات فرآیند بازپخت ورق پلی کربنات جهت رفع تنشهای پسماند [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]
 • پیشگویی ناهمواری جاده Using neural networks to predict road roughness [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-69]

ت

 • تانکرهای سوخت رسان طراحی سطح مقطع تانکرهای حمل سیال جهت کاهش تلاطم تانکر با استفاده از تابع بی اسپیلاین بر مبنای روش اعمال ضریب جریمه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]
 • تجزیه مقدار تکین کاربرد تجزیه مقدار تکین در روش ترکیب مودهای مؤلفه‌ها با رویکرد تجربی در مدل ورق [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-14]
 • تحلیل ایزوژئومتریک استفاده از نیروهای وارد بر وصله های تحلیل ایزوژئومتریک جهت محاسبه تنش بهبود ‏یافته و برآورد توزیع خطا [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 13-29]
 • ترکیب مودهای مؤلفه¬ها کاربرد تجزیه مقدار تکین در روش ترکیب مودهای مؤلفه‌ها با رویکرد تجربی در مدل ورق [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-14]
 • تفکیک سازه کاربرد تجزیه مقدار تکین در روش ترکیب مودهای مؤلفه‌ها با رویکرد تجربی در مدل ورق [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-14]
 • تکنیک نربز استفاده از نیروهای وارد بر وصله های تحلیل ایزوژئومتریک جهت محاسبه تنش بهبود ‏یافته و برآورد توزیع خطا [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 13-29]
 • تلاطم طراحی سطح مقطع تانکرهای حمل سیال جهت کاهش تلاطم تانکر با استفاده از تابع بی اسپیلاین بر مبنای روش اعمال ضریب جریمه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]
 • تنشهای پسماند فرآیند بازپخت ورق پلی کربنات جهت رفع تنشهای پسماند [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]
 • تولوئن دی ایزو سیانات بررسی اثر اصلاح ایزوسیاناتی الیاف چوب بر روی خواص فیزیکی-مکانیکی و نمودار گشتاور سنجی کامپوزیت چوب-پلی اتیلن [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • تونل باد بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 83-97]

ج

 • جریان الکترواسموتیک بررسی خصوصیات ساختاری جریان الکترواسموتیک شکل گرفته در یک نانوکانال به روش دینامیک مولکولی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-91]
 • جریان سنج سیم داغ بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 83-97]

چ

 • چقرمگی شکست تعیین تجربی چقرمگی شکست در درز جوش مارپیچ لوله فولادی ترمومکانیکال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 25-35]
 • چوب بررسی اثر اصلاح ایزوسیاناتی الیاف چوب بر روی خواص فیزیکی-مکانیکی و نمودار گشتاور سنجی کامپوزیت چوب-پلی اتیلن [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]

ح

 • حاشیه هم تنش فرآیند بازپخت ورق پلی کربنات جهت رفع تنشهای پسماند [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]
 • حل عددی شبیه سازی عددی و آنالیز افتهای حرارتی و هیدرولیکی در موتور استرلینگ نوع بتا بابازیاب متحرک [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 47-60]
 • حل عددی سه بعدی مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکز یک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]

خ

 • خواص کششی بررسی اثر اصلاح ایزوسیاناتی الیاف چوب بر روی خواص فیزیکی-مکانیکی و نمودار گشتاور سنجی کامپوزیت چوب-پلی اتیلن [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • خودروی هیبرید هیدرولیکی استراتژی مدیریت انرژی هوشمند در خودروی هیبرید هیدرولیکی موازی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]

د

 • درز جوش مارپیچ تعیین تجربی چقرمگی شکست در درز جوش مارپیچ لوله فولادی ترمومکانیکال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 25-35]
 • دنباله بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 81-90]
 • دیفیوزر مطالعه الگوی جریان در محفظه احتراق موتور جت بوسیله شبیه سازی عددی سه بعدی جریان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 35-46]

ر

 • راندمان بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]
 • ربات مقید طراحی کنترل فیدبک حالت قابل تنظیم برای سیستم های سینگولار چند متغیره با کاربرد در کنترل ربات تحت قید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-46]
 • رباتهای با مفاصل قابل انعطاف کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-43]
 • روش TSK Eliminating chattering phenomenon in sliding mode control of robot manipulators in the joint space using fuzzy logic [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]
 • روش حجم محدود بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-80]
 • روش شبکه بولتزمن بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-80]
 • روش¬های تجربی کاربرد تجزیه مقدار تکین در روش ترکیب مودهای مؤلفه‌ها با رویکرد تجربی در مدل ورق [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-14]

ز

 • زاویه انبساطی مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 67-82]
 • زمان تناوب بررسی رابطه زمان تناوب اصلی آیین نامه برای قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

س

 • سازه¬های اسکلتی یافتن شکل بهینه سازه های اسکلتی به کمک روش تدریجی سرد شدن فلزات [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-21]
 • ستیل الکل بررسی اثر اصلاح ایزوسیاناتی الیاف چوب بر روی خواص فیزیکی-مکانیکی و نمودار گشتاور سنجی کامپوزیت چوب-پلی اتیلن [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • سرعت الکترواسموتیک بررسی خصوصیات ساختاری جریان الکترواسموتیک شکل گرفته در یک نانوکانال به روش دینامیک مولکولی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-91]
 • سیال نیوتنی مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 67-82]
 • سیستم تعلیق Using neural networks to predict road roughness [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-69]
 • سیستم چندمتغیره طراحی کنترل فیدبک حالت قابل تنظیم برای سیستم های سینگولار چند متغیره با کاربرد در کنترل ربات تحت قید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-46]
 • سیستم سینگولار طراحی کنترل فیدبک حالت قابل تنظیم برای سیستم های سینگولار چند متغیره با کاربرد در کنترل ربات تحت قید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-46]
 • سیستم های فازی نوع-2، استراتژی کنترل ولتاژ کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-43]
 • سیلندر دایره ای بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 81-90]
 • سیم اغتشاش ساز بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 81-90]
 • سیم داغ بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 81-90]

ش

 • شبکه عصبی Using neural networks to predict road roughness [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-69]
 • شکست نرم تعیین تجربی چقرمگی شکست در درز جوش مارپیچ لوله فولادی ترمومکانیکال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 25-35]

ص

 • صفحه افقی در حال کشش بررسی لایه مرزی جریان و حرارت بر روی یک صفحه افقی در حال کشش در محیط متخلخل، با فرض عدم تعادل‌حرارتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]

ض

 • ضریب پسا بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 81-90]

ط

 • طول گردابه مطالعه عددی پارامترهای جریان نیوتنی در کانال با انبساط تدریجی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 67-82]

ع

 • عدم تعادل حرارتی بررسی لایه مرزی جریان و حرارت بر روی یک صفحه افقی در حال کشش در محیط متخلخل، با فرض عدم تعادل‌حرارتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]
 • عدم قطعیت Eliminating chattering phenomenon in sliding mode control of robot manipulators in the joint space using fuzzy logic [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]

ف

 • فتوالاستیسیته فرآیند بازپخت ورق پلی کربنات جهت رفع تنشهای پسماند [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]
 • فرآیند حرارتی فرآیند بازپخت ورق پلی کربنات جهت رفع تنشهای پسماند [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 15-24]
 • فضای مفصلی Eliminating chattering phenomenon in sliding mode control of robot manipulators in the joint space using fuzzy logic [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]

ق

 • قاب خمشی فولادی بررسی رابطه زمان تناوب اصلی آیین نامه برای قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]

ک

 • کابل های خطوط انتقال برق بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 83-97]
 • کارآیی بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-75]
 • کامپوزیت بررسی اثر اصلاح ایزوسیاناتی الیاف چوب بر روی خواص فیزیکی-مکانیکی و نمودار گشتاور سنجی کامپوزیت چوب-پلی اتیلن [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-12]
 • کلکتور خورشیدی صفحه تخت بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]
 • کمپرسور گریز از مرکز مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکز یک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]
 • کنترل تطبیقی طراحی کنترل فیدبک حالت قابل تنظیم برای سیستم های سینگولار چند متغیره با کاربرد در کنترل ربات تحت قید [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 37-46]
 • کنترل فازی تطبیقی کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 31-43]
 • کنترل کنندة منطق فازی استراتژی مدیریت انرژی هوشمند در خودروی هیبرید هیدرولیکی موازی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 93-103]
 • کنترل مدلغزشی فازی Eliminating chattering phenomenon in sliding mode control of robot manipulators in the joint space using fuzzy logic [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 45-54]

گ

 • گشتاور واژگونش طراحی سطح مقطع تانکرهای حمل سیال جهت کاهش تلاطم تانکر با استفاده از تابع بی اسپیلاین بر مبنای روش اعمال ضریب جریمه [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]

ل

 • لایه مرزی بررسی لایه مرزی جریان و حرارت بر روی یک صفحه افقی در حال کشش در محیط متخلخل، با فرض عدم تعادل‌حرارتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]
 • لوله حرارتی نوسانی بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]
 • لوله فولادی انتقال گاز طبیعی تعیین تجربی چقرمگی شکست در درز جوش مارپیچ لوله فولادی ترمومکانیکال [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 25-35]

م

 • مبدل حرارتی بررسی آزمایشگاهی تاثیر انواع مختلف زائده های تولید گردابه روی عملکرد مبدلهای حرارتی پره لوله ای آب- هوا با استفاده از تحلیل اگزرژی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 61-75]
 • محفظه احتراق حلقوی ، شبیه سازی عددی ، توربین گاز مطالعه الگوی جریان در محفظه احتراق موتور جت بوسیله شبیه سازی عددی سه بعدی جریان [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 35-46]
 • محفظه بسته بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 69-80]
 • محلول الکترولیت بررسی خصوصیات ساختاری جریان الکترواسموتیک شکل گرفته در یک نانوکانال به روش دینامیک مولکولی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-91]
 • محیط متخلخل بررسی لایه مرزی جریان و حرارت بر روی یک صفحه افقی در حال کشش در محیط متخلخل، با فرض عدم تعادل‌حرارتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 47-55]
 • مدل آدیاباتیک شبیه سازی عددی و آنالیز افتهای حرارتی و هیدرولیکی در موتور استرلینگ نوع بتا بابازیاب متحرک [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 47-60]
 • مدلسازی Using neural networks to predict road roughness [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 63-69]
 • مشخصات آیرودینامیکی جریان حول کابل ها بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 83-97]
 • مطالعه آزمایشگاهی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های شبه سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 23-34]
 • مطالعه پارامتری مطالعه پارامتری و بهبود عملکرد پروانه کمپرسور گریز از مرکز یک موتور توربوشفت با استفاده از حل عددی سه بعدی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]
 • مکانیک شکست سنگ مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های شبه سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 23-34]
 • موتور استرلینگ شبیه سازی عددی و آنالیز افتهای حرارتی و هیدرولیکی در موتور استرلینگ نوع بتا بابازیاب متحرک [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 47-60]
 • میانقاب بررسی رابطه زمان تناوب اصلی آیین نامه برای قاب خمشی فولادی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-11]
 • مینیمم کردن ممان خمشی یافتن شکل بهینه سازه های اسکلتی به کمک روش تدریجی سرد شدن فلزات [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 13-21]

ن

 • ناحیه دوگانه الکتریکی بررسی خصوصیات ساختاری جریان الکترواسموتیک شکل گرفته در یک نانوکانال به روش دینامیک مولکولی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-91]
 • نسبت پرشدگی بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 57-66]
 • نیروی باد بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 83-97]