کلیدواژه‌ها = کاویتاسیون
شبیه سازی عددی و بررسی تجربی حرکت یک جسم پرسرعت زیرسطحی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 217-230

10.22044/jsfm.2017.861

حسن فروزانی؛ بهادر سرانجام؛ رضا کمالی؛ عطاالله ربیعی


طراحی سنسور شش مؤلفه ای نیرو – گشتاور برای تونل کاویتاسیون

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 131-137

10.22044/jsfm.2014.249

نوروز محمد نوری؛ کریم مصطفی پور؛ مریم کامران؛ رباب بهادری