نویسنده = �������������� �������� ������������ ����������
بررسی عملکرد طرح های تفاضل مرکزی اسکالر، کاسپ و طرح بالادست AUSM+، در محدوده جریان با ماخ های بسیارکم تا ماوراء صوت

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 225-237

10.22044/jsfm.2016.700

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمود پسندیده فرد؛ محمدرضا مه پیکر


بکارگیری طرح AUSM+ جهت بهبود نتایج و کاهش خطای عددی روش حجم محدود جیمسون در جریان دوبعدی بین پره های ثابت توربین

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 201-212

10.22044/jsfm.2015.677

فهیمه ابراهیم زاده ازغدی؛ محمدرضا مه پیکر؛ محمود پسندیده فرد