نویسنده = �������������� ���������� ����������������
تسخیر موج ضربه ای توسط کنترل پخش عددی روی ایرفویل متقارن

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 285-304

10.22044/jsfm.2016.705

میترا یادگاری؛ محمدحسین عبدالهی جهدی