نویسنده = �������������� �������������� ��������
تحلیل تجربی استحکام کمانشی صفحات آلومینیومی دارای شکاف مرکزی تقویت‌شده با وصله‏های کامپوزیتی لایه‏ای الیاف فلزی (FML)

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 117-127

10.22044/jsfm.2016.643

فرامرز آشنای قاسمی؛ پیام رحمنی؛ علی پورکمالی انارکی؛ یونس علیزاده وقاصلو