نویسنده = ���������� ������������ ����������
ارزیابی مشخصات خمشی مصالح پایه سیمانی با عملکرد بالا مسلح به الیاف قلابدار فولادی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 125-136

10.22044/jsfm.2015.581

احسان اله ضیغمی؛ فرشید جندقی علایی؛ منصور جامعی