نویسنده = ���������������� ������
تأثیر نانوصفحات گرافن عامل‌دار بر خواص مکانیکی کامپوزیت وینیل استر/ الیاف شیشه

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2020.9692.3188

مهدی عبدالهی آذغان؛ سید نوید حسینی آب بندانک؛ یوسف امیریان؛ علی علیزاده