نویسنده = ���������������������� ����������
تاثیر جوشکاری های تعمیری بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوش فولاد 9Cr1Mo

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 29-44

10.22044/jsfm.2020.9308.3103

مجید واثقی؛ ساناز نظرعلیزاده؛ محمود سمیع زاده