نویسنده = مهدی عبدالهی آذغان
تأثیر نانوصفحات گرافن عامل‌دار بر خواص مکانیکی کامپوزیت وینیل استر/ الیاف شیشه

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-14

10.22044/jsfm.2020.9692.3188

مهدی عبدالهی آذغان؛ سید نوید حسینی آب بندانک؛ یوسف امیریان؛ علی علیزاده


پارامترهای موثر بر خواص برشی ساندویچ پنل با رویه کامپوزیت وینیل استر- الیاف شیشه و هسته پلی وینیل کلراید

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 53-64

10.22044/jsfm.2020.8734.2976

مهدی عبدالهی آذغان؛ یوسف امیریان؛ رضا اسلامی فارسانی؛ علی علیزاده