نویسنده = �������������� �������� ������ ����������
آنالیز سیالاتی-حرارتی اثرات دوران و بویانسی دورانی در خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین‌گاز، مطالعه آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 277-288

10.22044/jsfm.2018.7234.2664

سید مصطفی حسینعلی پور؛ حمیدرضا شهبازیان؛ مجتبی قبادی؛ محمدصادق نوروزی


تحلیل رفتار دینامیکی خط لوله انتقال گاز در اثر تغییرات دبی جریان

دوره 1، شماره 2، مهر و آبان 1390، صفحه 91-99

10.22044/jsfm.2012.54

گلناز مرادی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ شهریار داری پور