نویسنده = ������������ ���������� ��������
کنترل فعال ارتعاشات پوسته مخروطی مدرج تابعی چرخان از طریق وصله‌های پیزوالکتریک

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 13-29

10.22044/jsfm.2020.9885.3220

محمد جعفری نیاسر؛ علی اصغر جعفری؛ محسن ایرانی رهقی؛ محمد جواد بابایی


ارتعاشات آزاد پوسته مخروطی مدرج تابعی چرخان با وصله‌های از جنس مواد هوشمند

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 127-140

10.22044/jsfm.2020.9504.3143

محمد جعفری نیاسر؛ علی اصغر جعفری؛ محسن ایرانی رهقی


بهینه سازی محل یاتاقان ها در روتور های چند پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 99-106

10.22044/jsfm.2016.692

سعید گلابی؛ حمید مسفروش؛ محسن ایرانی رهقی