نویسنده = مهدی گردویی
بررسی تحلیلی و تجربی اتساع ورق فولادی ناهمسانگرد DC04

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 69-79

10.22044/jsfm.2022.11498.3520

حسین جاودانی؛ مهدی گردویی


تحلیل تئوری و عددی فرآیند کشش عمیق داغ کلاهک ضخیم نیمکروی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 59-78

10.22044/jsfm.2020.8960.3031

مهدی وحدتی؛ محمد علی رسولی؛ مهدی گردویی


تحلیل تجربی اثر میزان کرنش بر ضرایب ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 6061 با استفاده از روش آنالیز تصاویر دیجیتال

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 73-84

10.22044/jsfm.2016.690

امید ارجمند؛ مهدی گردویی؛ حسین خسروی؛ سجاد ایزدپناه نجم آباد


ارائه ی یک روش نوین جهت تعیین ثوابت معیار شکست نرم لوله ی درزدار فلزی به کمک فرآیند هیدروبالجینگ

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 139-151

10.22044/jsfm.2015.509

حسن غفوریان نصرتی؛ مهدی گردویی؛ مهدی فلاحتی نقیبی