نویسنده = ���������������� ��������������
ارزیابی توانایی روش التراسونیک در اندازه گیری تنش پسماند طولی جوشکاری در راستای ضخامت

دوره 8، شماره 3، مهر 1397، صفحه 29-47

10.22044/jsfm.2018.6186.2469

محمد افتخاری؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ محمدرضا فراهانی


ارزیابی تغییرات تنش پسماند طولی در راستای ضخامت در اتصال جوشی‌آلیاژ آلومینیوم 5086

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2017.5343.2313

محمد افتخاری؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ محمدرضا فراهانی