نویسنده = ������������ ��������
طراحی، ساخت و مدل‌سازی یک آب‌شیرین‌کن حوضچه‌ای خورشیدی جدید و بررسی عملکرد آن

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 205-220

10.22044/jsfm.2018.5319.2392

حسین امیری؛ مرضیه لطفی؛ محمد امینی؛ بهزاد جعفربگلو


تحلیل آزمایشگاهی و عددی پیل سوختی ‌پلیمری با یک کانال مارپیچ متقارن جدید

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 285-300

10.22044/jsfm.2016.829

حسین رجبیان؛ حسین امیری؛ مجتبی رحیمی؛ سید محمد باقر مرعشی؛ علیرضا عرب سلغار