نویسنده = عبدالامیر بک خوشنویس
بررسی تاثیر ارتفاع صفحات پیچان بر دنباله استوانه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 223-236

10.22044/jsfm.2019.8568.2949

عبدالامیر بک خوشنویس؛ مجتبی بلوکی؛ میترا یادگاری


بررسی تجربی اثرات سربالک منحنی دوباله در گردابه های نوک بال ریز پهپاد با جریان سنج سیم داغ

دوره 8، شماره 2، تیر 1397، صفحه 193-204

10.22044/jsfm.2018.6546.2534

امیررضا نشاط؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ محمد جواد ایزدی یزدی


بررسی تجربی دنباله در یک سیلندر بیضوی تحت تأثیر سیم اغتشاش ساز

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 149-163

10.22044/jsfm.2017.3999.2067

عبدالامیر بک خوشنویس؛ سجاد نظری؛ محمد جواد ایزدی یزدی


بررسی تجربی کاهش ضریب پسای سیال روی یک سیلندر دایره ای بوسیله سیم اغتشاش ساز

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 81-90

10.22044/jsfm.2013.139

امیر بک خوشنویس؛ فرزانه فروزش؛ مسعود پدرام؛ محسن وحیدی


بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 83-97

10.22044/jsfm.2013.109

محمد اسحقی گرجی؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ احسان قلی پور اسرمی؛ محسن وحیدی