نویسنده = ������������ ������ ��������
بهینه‌سازی وزنی و کمانشی پوسته‌های تقویت‌شده کامپوزیتی لایه ای

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 37-49

10.22044/jsfm.2014.247

مرتضی باقری؛ علی اصغر جعفری؛ مرتضی صادقی فر