موضوعات = ابزار دقیق
تعداد مقالات: 8
1. طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب مبتنی بر حسگر مجازی جهت تعیین دقیق نقطه سرج در کمپرسور های صنعتی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 93-108

10.22044/jsfm.2014.343

سید مهدی علوی نیا؛ محمد علی صدر نیا؛ محمد جواد خسروجردی؛ محمد مهدی فاتح


2. بررسی و تحلیل عوامل موثر در سرعت پاسخ برای مدل غیر خطی عملگر الکتروهیدرواستاتیکی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 11-23

10.22044/jsfm.2014.293

محمد جواد میرشجاعیان حسینی؛ مهدی علیاری شوره دلی


4. شیوه نوین برای پایش و کنترل فعال نوسانهای سازه های هوشمند باچندین حسگر و عملگر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-9

10.22044/jsfm.2014.236

بابک کریم پور؛ علی کیهانی؛ جواد علامتیان


7. Using neural networks to predict road roughness

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-69

10.22044/jsfm.2013.92

سید علی سلیمانی ایوری؛ امین صاحبی


8. کنترل فازی نوع-2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-43

10.22044/jsfm.2013.135

مجید مرادی زیرکوهی؛ محمد مهدی فاتح؛ مهدی علیاری