نویسنده = مصطفی محمودی
تعداد مقالات: 2
1. شبیهسازی اثرات تیغه میراکننده بر میزان تلاطم در مخزن سوخت هواپیمای مدل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 275-287

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ بهمن امجدیان؛ حسین نورشاد