نویسنده = مجید معاونیان
تعداد مقالات: 3
2. استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 35-48

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد


3. بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 43-54

فرهاد میثمی؛ مجید معاونیان؛ عارف افشارفرد؛ سیدایمان پیش‌بین