دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

طرح پژوهشی

1. شبیه سازی ترمودینامیکی عملکرد برج های خنک کننده نیروگاه رامین و بررسی تغییر پکینگ در کارایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1396

امیر جودزاده؛ ابراهیم حاجی دولو