موضوعات = جریان صوتی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل صوت و شبیه سازی جریان در شیر زاویه ای توسط قفسه های متفاوت

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 261-271

10.22044/jsfm.2018.6892.2623

سیدعلی خادم؛ علی جلالی؛ مطهره نجف پور


2. حذف نویز صوتی تناوبی با روش فعال و هوشمند

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-54

10.22044/jsfm.2013.174

بهروز رئیسی؛ شاپور گلبهار حقیقی؛ علی اکبر صفوی