نویسنده = خلیل خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه ضریب نفوذ خشک شدن سرامیک رسی به کمک الگوریتم کرم شب تاب با بررسی اثرات هندسه قطعه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 55-67

محسن باقریان؛ خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی