نویسنده = فرید دولتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عددی تاثیر تخلیه کرونا بر انتقال حرارت و افت فشار در یک شکاف

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 205-221

نقی حبیبی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی


2. تحلیل عددی تأثیر الکترود جمع‌کننده سیمی بر میدان جریان و انتقال حرارت تحت محرک الکتروهیدرودینامیک

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 201-213

سجاد تقوی فدکی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی


3. بررسی عددی تاثیر میدان الکتریکی بر میدان جریان و انتقال حرارت جابجایی اجباری روی یک پله پسرو

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 233-248

کامران مستجیری عبید؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی؛ فرید دولتی