نویسنده = عباس عباسی
تعداد مقالات: 2
2. An approximate model for slug flow heat transfer in channels of arbitrary cross section

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-7

محمد کلته؛ عباس عباسی؛ مجید بهرامی