نویسنده = مسعود شریعت پناهی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی سازه لکوموتیو با استفاده از قیود فرکانس طبیعی و تنش بیشینه

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 23-33

مهدی غمامی؛ مسعود شریعت پناهی؛ مهدی مندعلی