نویسنده = علی عباس نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی خنک‌کاری بهینه مانع مربعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 69-80

دکتر محسن نظری؛ الهه درری؛ صادق تفکر؛ علی عباس نژاد