دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طرح پژوهشی

شبیه سازی ترمودینامیکی عملکرد برج های خنک کننده نیروگاه رامین و بررسی تغییر پکینگ در کارایی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1396

10.22044/jsfm.2017.944

امیر جودزاده؛ ابراهیم حاجی دولو


مقاله مستقل

تاثیر لایه واسط بر ویژگی های ریزساختاری و خواص مکانیکی اتصال نفوذی فولاد 17-4PH و آلیاژ Ti6Al4V

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

10.22044/jsfm.2022.11602.3537

علیرضا عظیمی؛ علی خرم؛ ضیا والفی؛ علیرضا یزدی پور