کلیدواژه‌ها = روش اجزاء محدود
تأثیر بکارگیری نانوروانکار حاوی ذرات TiO_2 بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور دولُب

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 103-116

10.22044/jsfm.2022.11484.3513

ابوالفضل رسولی زاده شورکی؛ مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ رضا رشیدی میبدی


شناسایی ترک‌های یک و چندگانه در پوسته استوانه‌ای‌‌ با استفاده از روش آنالیز مودال و تبدیل موجک

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 13-28

10.22044/jsfm.2022.6205.2473

شهروز صمیمیان طهرانی؛ پدرام صفرپور؛ مسعود بابایی؛ فراز کیارسی


تعیین ثابت‌های مدل آسیب جانسون-کوک برای ورق مس خالص تجاری توسط آزمایش کشش بر روی نمونه های شیاردار

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 97-110

10.22044/jsfm.2021.9856.3215

مسعود رخش خورشید؛ صادق رنجبر؛ سید احسان افتخاری شهری


تحلیل تجربی و عددی پارامترهای هندسی موثر بر میزان جذب انرژی در سازه‌های با نسبت پواسون منفی از جنس آلیاژ آلومینیوم 1100

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 311-324

احسان اعتمادی؛ علی رضا ملا محمد زمانی؛ محسن صفی خانی نسیم


شبیه‌سازی و تحلیل لایه‌نشانی و بارگذاری حرارتی پوشش‌های سدّ حرارتی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 41-51

10.22044/jsfm.2020.9591.3167

محمدسجاد صالحی؛ محمد سیلانی؛ صالح اکبرزاده