نویسنده = ������ ���������� ��������
بهینه سازی رفتار ترمومکانیکی هورن فراصوت از طریق اصلاح هندسه

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 31-42

10.22044/jsfm.2021.8874.3014

محمد ظهورمسگر؛ حامد صفی خانی؛ محمدرضا شیخ الاسلامی؛ سیامک مزدک