نویسنده = ������ ������ ������������ ����������
بررسی تجربی اثرات پروفیل سرعت جریان هوا بر سیم ها و کابل های خطوط انتقال نیرو و نگهدارنده ها

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 83-97

10.22044/jsfm.2013.109

محمد اسحقی گرجی؛ عبدالامیر بک خوشنویس؛ احسان قلی پور اسرمی؛ محسن وحیدی