نویسنده = ������ ������������ ��������
مشخصه‌سازی ابعادی ورق کامپوزیتی شیشه/اپوکسی با ترک لبه‌ای تحت سیکل‌های سرمایش/گرمایش مرطوب

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 219-231

10.22044/jsfm.2020.8704.2972

محمد عابدی؛ آسیه علی ابادی؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی؛ روح اله سرفراز


تعیین میرایی فرآیندی فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل سری زمانی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 35-45

10.22044/jsfm.2015.568

مسعود پور؛ آسیه علی ابادی؛ سعید رحمان نیا