نویسنده = ���������� �������������� ������������
کمی‌سازی عدم‌قطعیت جریان و انتقال حرارت مغشوش در خنک‌کاری لایه‌ای

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 177-192

10.22044/jsfm.2020.8750.2982

اکبر محمدی احمر؛ سعید صالحی؛ مهرداد رئیسی دهکردی