نویسنده = �������� ������������ ����������
فرآیند شکل‌دهی انفجار زیرآب؛ مرور و چشم اندازهای آینده

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 59-83

10.22044/jsfm.2022.11060.3447

صادق نصیری؛ میلاد صادق یزدی؛ مجتبی ضیاء شمامی