نویسنده = �������������� �������� ��������
تحلیل فرکانسی تیرهای متخلخل مدرج تابعی دو جهته با سطح مقطع متغیر روی بستر الاستیک با استفاده از تئوری برشی مرتبه سوم ردی

دوره 11، شماره 3، مرداد 1400، صفحه 97-118

10.22044/jsfm.2021.2208

محمد امین فرقانی؛ یوسف بازرگان لاری؛ پرهام زاهدی نژاد؛ محمد جواد کاظم زاده پارسی