نویسنده = ���������� �������������� ����������
تاثیر میزان خمش بر افت استحکام در کامپوزیت های خالص و هیبرید تقویت شده با الیاف ترد و انعطاف پذیر

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 11-18

10.22044/jsfm.2016.686

سهیلا احمدی ومکانی؛ هوشنگ نصرتی؛ مجید طهرانی-دهکردی