نویسنده = ������������ �������� ��������������
کاهش میزان افت فشار دهانه ورودی هوای اس‌شکل با بهینه‌سازی به روش الحاقی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 205-217

10.22044/jsfm.2020.8745.2980

محمدرضا تولایی فرد؛ حمید پرهیزکار؛ مصطفی گرشاسبی